เกี่ยวกับ บริษัท เค.เอส โกลบอล บิสซิเนส จำกัด

บริษัท เค.เอส โกลบอล บิสซิเนส จำกัด

บริษัท เค.เอส โกลบอล บิสซิเนส จำกัด

   บริการงานซ่อมบำรุง, สอบเทียบ, นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

           Metal Detector , Checkweigh , 

             รับออกแบบ และสร้างเครื่องมือตามความต้องการ ของแต่ละงาน

        ที่ปรึกษาและออกแบบหีบห่ออะไหล่ยนต์ และชิ้นงานอุตสาหกรรม